» Titel arbeidscontracten «


Bij het aanstellen van een nieuwe werknemer binnen uw organisatie is
het zaak een goed arbeidscontract te overleggen.
de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden die minimaal conform de
cao dienen te zijn.
Een dergelijk contract tussen werknemer en werkgever voorkomt jurisch
gesteggel indien er sprake is van slechte arbeidsrelatie die kan
ontstaan en men tot ontbinding van het arbeidscontract moet overgaan.
Tussenkomst van de rechter wordt hiermee voorkomen.
Arbeidsgeschillen zijn een ergenis voor iedere werkgever / ondernemer.
Ook de functie dient gespecificeerd te zijn zodat de werknemer weet
wat het bedrijf verwacht.

» Afsluiten «