» Titel bestijdingsmiddelen «


De milieu beweging in Nederland is fel gekant tegen het gebruik van
pesticide en bestijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw.
Alternatieve opties zijn aanwezig om planten en fruit tegen ziekte
en virussen te beschermen.
Grootschaligheid en excessief gebruik van bestrijdingsmiddelen
waaronder ook kunstmest is een glijdende schaal volgens velen.
omdat de resistentie van landbouw gewassen toeneemt en men steeds
vaker moet teruggrijpen op sterkere middelen met als resultaat op langere
termijn een hogere milieu belasting en uiteindelijk als gewasbescherming
niet meer te accepteren!

» Afsluiten «