» Titel bijzonderonderwijs «


Landelijke Oudervereniging voor het bijzonderonderwijs luid de noodklok
omdat de politieke partijen steeds de vrijheid van onderwijsmethodes en
eigen invulling los van geloofsovertuiging en stroming zelfstandig
zouden moet kunnen bepalen.
De christelijke partijen in de tweede kamer willen graag hun eigen
identiteit behouden maar ondervinden hierbij steeds meer weerstand van
andere politieke partijen in de kamer.
Deze discussie komt mede opdat het islamitisch onderwijs excessen kent
waar men paal en perk aan wilt stellen.
Docenten en leraren bieden graag specifieke lesstof voor deze groep
leerlingen met een taal achterstand!

» Afsluiten «