» Titel cultuur «


Heden ten dage wordt er steeds vaker aandacht besteed aan kunst en cultuur
in het Nederlandse onderwijs zoals middelbare scholen.
Omdat er vele cultuurvormen zijn zoals dans, theater en muziek, maar ook
schilderijen die worden getoond in diverse musea in Nederland.
Met een museum jaarkaart of 65plus pas krijgt men reductie op het entree
tarief om de toegankelijkheid voor iedereen te garanderen.
Ons cultureel erfgoed staat onder druk omdat de overheid steeds minder
geld beschikbaar steld voor onderhoud en herstel van gebouwen en stukken.

» Afsluiten «