» Titel docenten «


Leerstof, lesmateriaal en informatie over nieuwe lesmethode in het
basis- middelbaar onderwijs!
Maandblad leraar: Is het blad van de Nederlandse vereniging van
onderwijzers en docenten inzake uitleg en ervaringen over werken
in het hoger, middelbaar en beroepsonderwijs.
Wat is de grote bron van inspiratie voor de beginnende of ervaren docent?
Kennis en kennisoverdracht bepaalt de kwaliteit van een school en voortgang
van de leerling in haar of zijn verdere cariere.
Betrokkenheid van ouders en leerkrachten bij de schoolprestaties van het
kind is essentieel voor een goede opleiding en het vinden van een baan.

» Afsluiten «