» Titel economisch «


De groei van de economie in Nederland is afhankelijk van onder andere de
ontwikkeling van de wereldeconomie!
Descriptoren van de JEL classificatie zijn de factoren die rechtstreek
verbanden met de groei en daling van onze economie.
De Nederlandse bank en Centraal planbureau puliceren maandelijks de groei
op haar eigen website van deze.
Conjunctuurbeweging van een economie kan de recessie onderdeel zijn.
O.a. indicatoren is de groei van de werkgelegenheid- waaronder:
Publicaties over de particuliere bestedingen en consumenten bestedingen
De ontwikkelingen van de olieprijzen specifiek de olieprijs ontwikkeling op
de wereldmarkt waarbij de olie producerende landen ( OPEC ) belangrijk is.
De politieke stabiliteit van een land is eveneens een belangrijke factor.
Ook de handelsbalans en consumentenvertrouwen dient goed te zijn.

» Afsluiten «