» Titel educatie «


In het onderwijs zien wij nieuwe lesvormen en onderwijsmethodes
die voor veel leerlingen en studenten vaak erg lastig zijn.
Ook voor docenten / leraren betekent het een onslag om maatwerk
educatie en de juiste leerstof te bieden.
De school bibliotheek en Digitale Mediatheek kunnen een aanvulling zijn op
oude lesmethode aangevuld met gebruik van Internet, DVD of CD.
De nieuwe methode in het bestrijden van onderwijsachterstanden die
afgelopen jaren is ontstaan door bezuinigingen in het onderwijs.
Nieuwe educatieve manier wordt opgelegd door het ministerie van onderwijs en wetenschappen waarbij de school is verplicht deze uit te voeren.

» Afsluiten «