» Titel elektronica «


Het laatste nieuws in het maandblad voor elektronica en computertechniek
voor de electronicaspecialist met name de mogelijkheden in combinatie.
met computer en mobiele apparatuur.
Deze week brede toepassingen via software en computerbesturing online
programmeerbaar uitsluitend voor de elektronicus - of elektro technicus
Polytechnisch tijdschrift: elektrotechniek en computertechniek over
halfgeleiders en ic geavamceerde schakkelingen.
Rubrieken: Audio Engineering, Video engineering en HiFi apparatuur.

» Afsluiten «