» Titel energietechniek «


Energie is in de industriele westerse wereld van vitaal belang om
de economie op gang te houden en proberen overheden de energie
voorziening te waarborgen met lange contracten.
Naarstig wordt er gezicht naar alternatieve energiebronnen, zoals
zonneenergie, windenergie bioenergie etc.
Ook waterstof technologie en kernenergie zullen wij de komende jaren
steeds meer tegenkomen en gebruiken.
De omzetting naar electriciteit blijft het voornaamste struikelblok.

» Afsluiten «