» Titel handel «


Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel is voor firma's die aan import en export doen
een handig instrument om nieuwe markten te ontdekken.
De Europese Unie stimuleert deze om de economische groei in de euro zone te ondersteunen.
Import en export via de nederlandse havens en luchthavens- vliegvelden zijn de motor van onze economie.
Binnenlandse en buitenlande bedrijven en handels partners maken hier graag gebruik van om haar producten
te vervoeren zodat handelpartners haar handel en economie kan stimuleren: overzicht handelsfirma's binnen Europa.
Voorname handelsnaties en handelslanden: Oost-europa, Polen, Azie, Indonesie, China, USA, Belgie, Frankrijk, Italie, en Duitsland!

» Afsluiten «