» Titel jeugdzorg «


Jeugdwelzijn en medewerkers / behandelaars en betrokkenen bij het kind en jeugd wat dreigt te ontsporen.
De jeugdbegeleider zal trachten middels begeleiding om te bemiddelen tussen school en thuissituatie.
Het is een tijdschrift voor en door de sector van de jeugdzorg binnen de driehoek justitie jeugdzorg en school.
Vaak worden zowel een psycholoog en Maatschappelijk Werk betrokken.
Het blad: Psychologie & Pedagogische Wetenschappen doet onderzoek naar de jeugd in Nederland.

» Afsluiten «