» Titel landbouw «


De biologisch-dynamische landbouw, bied voor boeren nieuwe mogelijkheden en zal de agrarische sector veranderen.
Comsumenten vragen steeds vaker onbespoten producten en groenten hierop zal de moderne boer en tuinder moet inspelen.
Economisch hebben de nederlandse boeren het zwaar om een goed inkomen te verkrijgen mede opdat er hoge investeringen zijn
en de concurentie voor agrarisch nederland uit oost-europa en akkerbouw bedrijven toeneemt.
Gelukkig heeft de glastuinbouw, bloembollen, en akkerbouw en land- en tuinbouw een goede naam in de wereld waardoor de nederlandse boer
voorop loopt in kwaliteit.

» Afsluiten «