» Titel leraren «


Iedereen kent wel een overspannen leraar in haar omgeving. Wat maakt het werken in het onderwijs in 2006 zo zwaar?
Zij de kinderen lastiger dan vroeger, of wordt men ziek van allerlei bemoeienis van de overheid.
Vaak is het scala aan factoren debet en wordt de inbreng van de ouderwetse leraar op de helling gezet.
Managers bepalen het beleid, en worden leerinstituten meer als leerfabriek gezien.
Klachten over de leerstof van ouders en leerlingen zijn niet nieuw maar de frustratie bereikt nu zijn top.
De bekende druppel die de emmer doet overlopen doet ons internationale prestige in het buitenland geen goed.

» Afsluiten «