» Titel luchtvaart «


Onze belangrijkste luchthaven is schiphol Amsterdam, al is de milieu-belasting en geluidshinder voor veel
omwonende een bron van ergenis. De huidige geluidsnorm wordt door de overheid steeds soepel aangepast tot
frustratie van de bewoners van de haarlemermeer en buitengebieden.
De groei van de luchtvaart in Nederland is niet meer te keren omdat de economische belangen erg groot zijn.
Tijdschrift Piloot en vliegtuig kunnen tegen korting abonneren op het magazine voor vliegtuig spotters burgerluchtvaart.

» Afsluiten «