» Titel management «


Stress op de werkvloer, elke manager weet dat de rol van leidinggevende moeilijk is.
Management en leiding geven zijn noodzakelijk om de business van het bedrijf te ontwikkelen.
Het managers tijdschrift bij uitstek geeft advies en actuele informatie over het hanteren van problemen.
Theorie en praktijk zijn uiteraard verschillend maar toch kunt u voordeel vinden bij het abonnement
van de bladen / magazines voor elke afdeling en organisaties in het algemeen.
Goede informatievoorziening zjn economisch onderwerpen die veel bedrijven bezig houd.

» Afsluiten «