» Titel medicijnen «


Het journaal en bladen overzicht over het menselijk lichaam en medicijngebruik- geneeswijzen in de geestelijke gezondheidszorg
zijn medicijnen voor de pharmachie noodzakelijk om de nieuwe ziekten zoals Influenta - Griep ( Vogelgriep ) het hoofd te bieden.
Door de chemische samenstelling van veel medicijnen is strikte naleving van de bijsluiter noodzakelijk.
Zeker als u verschillende medicijnen voor verschillende aandoeningen en ziekte gebruikt.
Voorkom problemen en allergische reactie door navolging van het advies van uw Arts of Medisch specialist.

» Afsluiten «