» Titel medisch «


Uitgevers zien een gat in de markt t.a.v. medische bladen en uitgaven zoals de uitgever VNU.
Juist de behoefte om geinformeerd te worden van de laatste medische ontwikkelingen stelt gekwalificeerde uitgeverijen
die zich specialiseren inzake deze nieuwvoorziening een toegevoegde waarde voor medische specialisten en artsen.

» Afsluiten «