» Titel milieu «


Stichting natuur en milieu geeft informatie die iets willen doen aan een gezond milieu en leefomgeving.
Informatiebronnen over duurzaam bouwen - emissie reductie zoals roetfilters en het opwekken van
schone energie zijn 1 van die zaken die worden belicht in ons tijdschrift en terug te vinden is op de website.
Schone leefomgeving is door goed beleid is haalbaar u gemeente of het ministerie van VROM geeft
subsidies en voorlichting over dit item.
Eenvoudige besparingen op u energienota is voor uw organisatie en privegebruik haalbaar.
Tevens reductie op de kosten van electriciteit en gasnota.

» Afsluiten «