» Titel onderwijs «


Steeds minder doet het onderwijs een beroep op traditionele voorlichting aan haar studenten en leerlingen via
tijdschriften uitgaven maar maakt men steeds meer gebruik van Nieuwe media zoals het Internet!
zeker in het Universitair en hoger onderwijs is dit sinds jaar en dag al gemeen goed.
Onderwijsbladen uitgeverijen met examenuitslagen en examenopgaven om studenten en leerlingen te trainen voor het examen.
Online studeren, een nieuwe manier van lesgeven!

» Afsluiten «