» Titel planning «


Heel logistiek nederland is primair bezig om tijd van medewerkers zo optimaal mogelijk te benutten.
persoonlijke planning in deze is het kernwoord om de concurentie het hoofd te bieden.
Zeker in de logistiek en transport sector maakt men gebruik van software modules om de planner
binnen de organisatie te ondersteunen.
logistieke pakketten kan de logistiekmanager richting geven inzake informatiestromen en zodoene
voorraden minimaliseren en leveringstijden van de voorraad - producten optimaliseren.

» Afsluiten «