» Titel religie «


De religieuze mens is op zoek naar waarheidsvinding in verschillende geloofsstromingen.
De mystiek binne verschillende kerken en geloven is een particuliere beleving.
Katholieke kerk met christus en ( Jezus Messias zoon van GOD ) als leraar, de Islam met de heilige profeet van de Islam
als de boodschapper van God / Allah de barmachtige de genadevolle Moslims zien de koran als het woord van Allah.
Christelijke stromingen hebben de bijbel als woord van God zowel het oude testament en nieuwe testament
( EvangeliŽn MatteŁs, Marcus, Lucas en Johannes - Handelingen - Brieven - Openbaring ).
Recent is het evangelie van Judas, judas de apostel die Jezus verraadde.
Ook het hindoeisme en Boedisme met name in Azie ( Boeda als leraar ).

» Afsluiten «