» Titel strafrecht «


Het ministerie van justie geeft dagelijks informatie over juridische vakliteratuur maar heeft geen enkele
associatie met welke uitgeverij dan ook. Vele studies naar criminologie is te raadplegen in de koninklijke bibliotheek
tijdschrift- bladen in de rubriek: wetgeving en jurisprudentie over strafrecht en strafvordering - wetgeving in Nederland.

» Afsluiten «