» Titel technisch «


Een abonnement voor technici, engineers of technischspecialist op het gebied van electronica of andere
wetenschappelijke uitgaven is via mediacontact te raadplegen.
Voor studenten in het technisch onderwijs biedt internet een bron van technische en wetenschappelijke informatie.
Natuurlijk biedt een bibliotheek een oplossing, maar hoe recent is deze informatie?
Technische publicaties in diverse uitgaven en bladen zijn breed voorhanden.
Weg- en waterbouw, constructiebouw, electronica, installatietechniek leerstof voor school projecten etc.

» Afsluiten «