» Titel thuiszorg «


Verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de thuiszorg kennen een hoge werkdruk!
Veel medewerkers stappen op omdat men onvoldoende aandacht kan geven aan ouderen die
ook graag een praatje willen maken en sociaal het contact onderhouden.
Intensieve thuiszorg verstandelijk beperkt kind en/of ouder alles valt binnen de thuiszorg-
instellingen. Zo kent nederland thuiswerkwinkels en zorgkantoren waarop men een beroep kan doen.
Concreet betekent dit dat ouderen langer thuis kunnen blijven en minder snel naar een verpleeghuis
of verzorgingstehuis gaan.
Steeds meer allochtonen kiezen voor dit vak, de sociale sector spreekt blijkbaar mensen aan!
Thuiszorgbladen deze maand: Voorlichtings bladen over zorg en thuiszorg kunt u via abonnement op tijdschrift verkrijgen!

» Afsluiten «