» Titel wegenbouw «


Ons land staat bekend op zijn traditie met inpoldering van land en hebben wij in Nederland brede faam
in het buitenland met onze weg en waterbouw activiteiten als grondwerken.
waterbeheersing, landaanwinning is aan de universiteit van delft een belangrijke studierichting.
Doorgaans is grondverzet een onderdeel en is mede een offshore activiteit vermeld in dit tijdschrift
( Civiele techniek / enginering voor elke ingenieur ).

» Afsluiten «