» Titel wetenschap «


Vind hier populair tijdschrif natuurwetenschap- techniek publicaties magazine over nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen
Op zowel medisch als ook Natuurwetenschappelijke publicaties Science over 125 grote vragen waar wetenschappers
zich nu maar ook in de toekomst over zullen buigen!.
samenvattingen interdisciplinair tijdschrift voor studenten- docenten en wetenschappelijke onderzoekers in Nederland.
drie maandelijkse uitgaven in het populaire blad: wetenschapsbladen!
Steeds meer mogelijkheden en nieuwe inzichten over een breed veld van toepassingen en ontwikkelingen.
Veelal is er sprake van een breed academisch netwerk van onderzoekers over de hele wereld die elkaar
op de hoogte houden binnen de eigen vakgroep.

» Afsluiten «