» Titel wetgeving «


Dit specifieke tijdschrift voor wetgeving inzake jurisprudentie in Nederland voorziet juridische medewerkers
ondermeer aan actuele informatie - bronnen om beslagen ten ijs te komen op elk rechtsgebied.
De Auteurswet en nederlandse wetteksten zijn behoorlijk ondoorzichting om de juiste commentaren in wetgeving te vinden.
Dit tijdschrift geeft inzicht in zowel europese wetten danwel nederlands recht.
Nieuwe wetsartikelen in wetsvoorstellen in de maak deze dienen nog worden beoordeeld door de eerste kamer en tweede kamer.

» Afsluiten «