» Titel zorg «


Vele uitgeverijen hebben zich gericht tot zorgbladen en zorgmagazines gezien het aantal mensen wat werkzaam is in
de gezondheidszorg, denk hierbij aan ziekenhuizen, zorginstellingen, verpleegtehuizen, revalidatiecentra etc.
Een sociaal beleid in de ouderenzorg en verstandelijke gehandicapten wordt veelal nog steeds door vrouwen gedaan.
Personeel van antroposofische organisatie, portal therapeutisch begeleiders in de zorg of hulpverlening vindt u
hierbij een breed tijdschrift aanbod van zorgbladen in de verzorging sector.
professioneel betrokken medewerkers lopen dagelijks tegen problemen aan die primair te maken
hebben met onvoldoende tijd en aandacht aan de groep mensen die hulp nodig hebben.
Beleidsmakers onderkennen het probleem maar verwijzen stelselmatig naar onvoldoende budget.
De druk op de centrale overheid neemt toe om het zorgbudget te verhogen om zo meer handen aan
het bed te krijgen en werk aantrekkelijker te maken en het welzijn te vergroten.
Het aanbod neemt door de vergrijzing nog steeds toe waarbij het welzijn van bewoners afneemt.

» Afsluiten «