» Rubriek beleid maandblad «


In de zorg sector maar ook bij de landelijke overheidsorganen zoals Gemeente en Provincie waar
beleidsmakers en managers stevige rapporten produceren van ruimtelijke ordening tot infrastructurele visie.
Essentieel is de afstemming die tussen de verschillende projectgroepen en organen in overleg zal moeten geschieden.
Aanpak van een duidelijk en stevig beleid voorkomt dat budgetten worden overschreden en je als beleidsmaker voor
onaangename verrassingen komt te staan.
Het sociale beleid en uitwerking van harde standpunten door de regering slaat de plank volledig mis.
Analyses door economen hadden dit kunnen voorkomen, mits het kabinet had willen luisteren!!!
Het CBS geeft in een effectrapportage uitleg inzake werkgelegenheid en groei van de economie in Nederland ( dramatisch )!

» Vaktijdschrift Afsluiten «