» Rubriek bestrijdingsmiddelen maandblad «


Om gewassen tegen ziektes te beschermen zowel bloemen en planten in kassen en koude grond zijn er verschillende
middelen in de handel. Plantenziekten en gewasbescherming tegen luis, slakken en andere organisme vraagt continieu aandacht>b
van de fruit teler en tuinder met het bestrijden van onkruid.
Vertegenwoordigers bieden nieuwe producten aan ter vervanging van oude middelen die verplicht uit de handel worden genomen.
Reden is dat deze slecht afbreekbaar zijn en in het milieu terecht komen.
Deze pesticiden ( onkruidbestrijdingsmiddel ) genoemd is een residu wat voor een deel op het gewas achterblijft.
Het CTB beoordeeld de werkzame stoffen en kent de toelating toe op de markt om de oogst te beschermen van tuinbouwproducten inzake onkruidbestrijdingsmiddelen.

» Vaktijdschrift Afsluiten «