» Rubriek Biologische(voeding) maandblad «


Het telen van biologische gewassen vraagt meer inspanning om zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen
het gewas te beschermen tegen planten ziekten en ongedierte, zoals bladluis, slakken en andere parasieten die
de plant zullen aantasten.
De landbouw - tuinbouw geeft voorlichting en subsidie voor innovatie op dit terein.
Zonder chemische mest zoals kunstmest is herkenbaar aan het EKO-keurmerk die op deze producten worden vermeld.
Natuurlijke mest zorgt dat alles optimaal afbreekbaar is en geen onverantwoorde stoffen in het oppervlakte water terecht komen.

» Vaktijdschrift Afsluiten «