» Rubriek boer maandblad «


Het boerenleven in het oude landelijke gebied staat onderdruk door nieuwe woningbouw en verstedelijking
Kleine dorpen worden groot en grote dorpen worden steden, de boer verdwijnt.
Steeds meer landbouwgrond wordt prijsgegeven aan projectontwikkelaars voor huizenbouw en nieuwbouw.
Heeft een boer nog bestaansrecht in Nederland mag men zich afvragen?
De boerderij lijkt tegenwoordig wel een museum en monumentenzorg verstrekt financiele ondersteuning hierin.
De prognose is dat het aantal boeren met 2000 per jaar zal reduceren.
Of het nu gaat om melkveehouderij of de varkensboer de trend zal zich doorzetten in het boerenbedrijf.

» Vaktijdschrift Afsluiten «