» Rubriek chemie maandblad «


Scheikunde onderwijs met tevens natuurkunde en wiskunde in het pakket is nodig indien u als
laborant of een cariere wilt in de chemische industrie of pharmacie.
Rubrieken: life sciences en procestechnologie - Het blad richt zich op de hoger opgeleiden in deze vakgebieden!!
Chemische analyse van stoffen op moleculair nivo, is voor forensisch onderzoek de basis tot het oplossen van een delict.
Onze chemische industrie behoord tot de beste van de wereld denk hierbij aan AKZO Nobel.
Kennis - wettenschappelijke publicaties van resultaten en vindingen gepubliceerd in chemiebladen ( engelstalig tijdschrift ).
Proefen in labaratoria inzake nieuwe producten, bestrijdingsmiddelen voor de land- en tuinbouw en meer bekent de ontwikkeling van
nieuwe medicijnen tegen kanker, hart en vaatziekten, dementie etc.

» Vaktijdschrift Afsluiten «