» Rubriek christendom maandblad «


Aan het begin van onze jaartelling ontstond een geheel nieuwe stroming voortkomend uit het jodendom.
deze sectarische christelijke stroming komt voort uit het jodendom met de christus als profeet.
In de loop der eeuwen zijn er diverse afsplitsingen geweest in de christelijke historie en kennen wij
heden ten dagen de ooserse kerk en ook westerse kerk.
Nederlands herformd of katholiek anglikaanse kerk danwel prostestantisme ( prostestanten ).

» Vaktijdschrift Afsluiten «