» Rubriek defensie maandblad «


Een cariere bij het nederlandse defensie apparaat betekent dat u veel van huis zult zijn.
Of u gewoon jan soldaat bent of een hoge militair, onze troepen zijn vaak vertegenwoordigd in het buitenland.
Onder vlag van de VN ( verenigde Naties ) of Navo opereren onze troepen ter bescherming van de lokale bevolking.
Staatssecretaris HAL van Hoof geeft aan dat de Landmacht onderdelen moeten inkrimpen om bezuiniging te bewerkstelligen.
Er is erg veel weerstand bij de achterblijvers en vanuit het defensieapparaat en leger omdat men meent de taken niet adequaat meer
te kunnen uitvoeren!

» Vaktijdschrift Afsluiten «