» Rubriek docenten maandblad «


Iedere docent heeft periodiek te maken met reorganisaties in het onderwijs of dat nu geldt voor
het wetenschappelijk onderwijs, of hoger onderwijs of basisschool.
Veel leraren en docenten raken uitgeblust door de manier van doceren / lesgeven die de overheid wenst.
Vroeger had de leraar veel meer vrijheid zijn of haar eigen lessen samen te stellen.
Ons onderwijs systeem staat de laatste jaren behoorlijk onder druk door de steeds
groeiende bezuinigingen in zowel het basisonderwijs en voortgezet onderwijs waarbij de
uitval van leerlingen in het vmbo schrikbarende zorg laat zien.

» Vaktijdschrift Afsluiten «