» Rubriek economie maandblad «


Alle informatie en economisch nieuws over de economische situatie in de euro regio.
Hoe kan men economische maatregelen treffen om de consumenten bestedingen danwel overheids bestedingen
te stimuleren?
Economen maken gebruiken van statistische rekenmodellen en statistische gegevens om diverse factoren en
processen inzichtelijk in kaart te brengen middels statistiek en overige statistische kentallen.
Wij zijn in het binnenland steeds meer afhankelijk van het buitenland zoals de inflatie van onze omringende landen
dan wel de handelsbalans en export om de economie te bevorderen - dienstverlening.

» Vaktijdschrift Afsluiten «