» Rubriek educatie maandblad «


Volwassenen onderwijs van de nederlandse taal onderdeel van de integratie van allochtonen in Nederland.
Dit educatie project van buitenlanders / nieuwkomers behelst een heet politiek agendapunt wat de minister hoofdbrekens oplevert.
Ter bevordering van werk en scholing en hoe is hun positie op de arbeidsmarkt?
Hoog opgeleide allochtonen vrouwen en mannen hebben geen taalachterstand en beheersten de nederlandse taal als de autotochtoon.
Allochtonen van de derde generatie bestaan niet, volgens deze definitie, dus aanvullende opleidingen voor deze groep is niet nodig.
Het probleem richt zich met name op de groep asielzoekers / vroegere gastarbeiders in ons land.
De educatieve inhaalslag zal nog jaren duren.

» Vaktijdschrift Afsluiten «