» Rubriek fruitteelt maandblad «


Fruittelers in Nederland worden steeds vaker geconfronteerd met de bemoeizucht van de lokale- provinciale overheid.
professionele fruitteler van hard- en zachtfruit zijn zich zeer bewust dat actuele informatie van ziektes en gebruik
van bestrijdingsmiddelen al dan niet biologisch kan worden uitgevoerd.
De verscherpte controles zijn onder andere aangekondigd door middel van een advertentie in diverse vakbladen.
De concurentie vanuit goedkope arbeids landen baart veel telers van fruit ( appels en peren ) grote zorgen.
Met name de appelteelt en perenteelt vraagt ook t.a.v. het klimaat en vorst expertise.

» Vaktijdschrift Afsluiten «