» Rubriek gehandicapten maandblad «


Chronisch zieken en gehandicapten kunnen een beroep doen voor hulp en financiele ondersteuning middels
het budget wat zorgverzekeraars bieden beter bekent als de rugzak: Tegemoedkoming in de kosten voor ouders en
en hulpverleners in de zorg voor ouderen, ouders, kinderen.
Dit kunnen ouders zijn die zorg dragen voor een ziek kind, maar ook ouders die zorg dragen voor zieke ouders ( vader of moeder ).
Ook het Leerling Gebonden Financiering (LGF) ter ondersteuning van kind op school opdat de leraar niet de mogelijkheid
bezit voldoende aandacht aan ziek kind te geven in de les.
Evaluatie door de politiek inzake de financiele hulp bij ziekte zal jaarlijks opnieuw worden geevalueerd!!
Oudervoorlichting en leerlinggebonden financiering, het kind gaat een contract aan met ouder of hulpverlener.
Noot: visueel gehandicapten kennen een aparte regeling!!

» Vaktijdschrift Afsluiten «