» Rubriek geologie maandblad «


Diverse uitgaven met toelichting op onderzoeksresultaten door renomeerde onderzoekers - instituten op het gebied
van bodemonderzoek, geologie en geofysica uitgevoerd door bekende geologen!
De werkgroep opgericht inzake de mijnbouw in Nederland en de effecten van mineralen winning op onze bodem.
Het winnen van mineralen en grondstoffen zorgt wellicht voor bodemdaling en schade aan het milieu.
Met name de gaswinning is een hot item!
De maand in diverse maandbladen: de aardgasvondsten en de verschillende aspecten in de geologie en mineralogie!
Mineralen zoals kolen, steenkool, ertsen, goud, zilver, diamanten en andere delfstoffen.

» Vaktijdschrift Afsluiten «