» Rubriek geriatrie maandblad «


De groep van geriatrische patienten groeit snel in Nederland en europa. Simpele reden is de babyboom generatie
die zorgt voor de explosive vergrijzing golf dus toename van het aantal ouderen en 65 plussers.
Ouderenzorg is een aparte dicipline en vereist deskundigheid opdat er frequent sprake is van verminderde functies.
Vergeetachtigheid door dementie zoals alzheimer wat grote problemen oplevert voor familieleden en zorgtaken / hulpverlening.
Dementerende ouderen vragen 24 uur per dag zorg en hulp bij alles wat zij doen. aanvullend ziektebeeld zijn depressies!
Agressief gedrag, besef dat dementie iets anders is dan vergeetachtigheid!

» Vaktijdschrift Afsluiten «