» Rubriek handel maandblad «


De Nederlandse economie is gebaad bij gezonde handel zowel binnen Nederland alsook met andere
europese landen, azie, australie en amerika of de USA ( verenigde staten van Amerika ).
Dit betekent zo weinig mogelijk handelsbelemeringen middels wetgeving.
handelsmaatschappijen en bedrijven proberen valutata schommelingen te omzeilen via
vaste valutatie keuze zoals dollar of tegenwoordig ook de euro.
Duitsland is voor Nederland nog steeds de allerbelangrijkste handels land.

» Vaktijdschrift Afsluiten «