» Rubriek HRM maandblad «


Voor elke personeelsmanager is het raadzaam op de hoogte te blijven op het gebied van personeelsmanagement.
De arbeidsmarkt is dusdanig in beweging inzake arbo wetgeving dat P&0 alle kennis via opleidingen en cursussen
via de verschillende actuele cursusaanbod betreffende human resources te volgen ten dienste van het eigen personeel
en advisering binnen de eigen organisatie - personeelsleden op de werkvloer.

» Vaktijdschrift Afsluiten «