» Rubriek jeugdzorg maandblad «


De toename van geweld binnen de samenleving danwel huiselijk geweld zorgt ervoor dat bepaalde groepen
kinderen in haar leefsituatie worden bedreigd. Alle docenten op basisscholen en ook het voortgezet onderwijs dienen
allert te zijn op signalen van kindermishandeling en seksueel misbruik van peuters, kleuters en oudere kinderen.
Pubers kunnen een rookgordijn optrekken om misstanden te verhullen.
De vertrouwensarts kan in samenwerking met de kinderbescherming besluiten om ouders uit de ouderlijke macht te ontzeggen.
Jeugdzorginstelling organisatie heeft een primaire taak om kinderen binnen het gezin hierin te beschermen.

» Vaktijdschrift Afsluiten «