» Rubriek Joods maandblad «


Studenten die zich willen verdiepen in de verschillende religies kiezen veelal voor studie van
het Jodendom, een van de oudste religies die wij kennen ( joodse cultuur ).
Ook wel wordt dit volk gezien als het volk van god / Israel een van de grondleggers vermeld in de ( Thora, Thorah, Tora ) uit het oude testament met als aartsvaderen De God van Abraham, Izašk en Jakob.
Welke waarden en normen kent een Jood wat zijn de gebruiken - Hoe vaak bezoekt joden de synagoge?
Zoek in het aanbod van tijdschriften en weekbladen t.b.v. kennis en inzicht.

» Vaktijdschrift Afsluiten «