» Rubriek journalistiek maandblad «


Bedrijfsjournalistieke bladen zijn zeldzaam omdat de doelgroep beperkt is.
Omdat je als bedrijfsjournalist werk veelal vanuit grotendeels journalistieke principes die je als uitgever-organisatie
vertegenwoordig ( links georienteerd of rechts georienteerd ).
In de tijd van de verzuiling zoals de jaren zestig en zeventig was dit helemaal vanzelfsprekend.
De sportjournalistiek staat hier los van, maar ons huidig omroep model is daar een voorbeeld van.
KRO ( Katholieke radio omroep ), VPRO ( Vrije protestante radio omroep )
NCRV ( Nederlandse christelijke radio vereniging ), VARA ( Vereniging Arbeiders Radio Amateurs ), EO ( Evangelische omroep ).
Omroepen maken gebruik van tijdelijk krachten: freelancers voor journalistieke fotografie en reportages.

» Vaktijdschrift Afsluiten «