» Rubriek kraamzorg maandblad «


Steeds meer baby's worden wereldwijd geboren, met name in de ontwikkelingslanden is er sprake van
een geboorte explosie. Hoe welvarender een land hoe minder kinderen er worden geboren.
De bevolkingsgroei zal in 2020 binnen europa op haar hoogtepunt zijn.
In Azie en Afrika zal de bevolkingsgroei zich doorzetten.
Men verwacht 6 miljard wereldburgers in 2040
Zorgverzekeraars vergoeden gemiddeld nog maar 44 uur kraamzorg per klant in Nederland.
Men is dus steeds meer aangewezen op hulp van vrienden, buren of familie om de
kraamtijd te ondersteunen veelal zonder hulp van gekwalificeerde verloskundige.
Zorg tevens dat u tijdig uw kinderopvang regelt bij een kinderdagverblijf.

» Vaktijdschrift Afsluiten «