» Rubriek luchtmacht maandblad «


De vereniging voor luchtvaartpersoneel KNVOL geeft het tweemaandelijkse tijdschrift / maandbad
Deze wordt niet uitgeven door het Ministerie van defensie maar onafhankelijke uitgever organisatie.
De contributie wordt eenmalig afgeschreven en u ontvangt hiervoor 6 keer per jaar het luchtvaart magazine.
Open dagen worden tijdig in de media aangegeven!!!
Vliegtuig staartrotor - hoofdrotor wat betekent deze ontwikkeling voor de luchtvaartindustrie.
kan jachtvliegtuigen zoals de F16 hiermee de geluidsbarrière doorbreken?

» Vaktijdschrift Afsluiten «