» Rubriek milieu maandblad «


Het ministerie van VROM biedt voor specifieke bedrijven en sectoren de mogelijkheid om
de milieu inspanning die men pleegt zoals in de landbouw en tuinbouw als ook de industrie te belonen
met subsidie voordeel t.a.v. hun afschrijving en milieu-investeringen o.a. ruimtelijke ordening.
Naast de overheid bieden ook veel gemeentes in Nederland advies inzake energie zuinige besparingen.
Besluit van het ministerie om 200.000 woningen te voorzien van extra isolatie en nieuwe CV-ketels
waarbij een reductie van het energiegebruik met 30% zal afnemen.
Ook in verlichting kan men besparen denk hierbij aan LED lampen - LED verlichting.

» Vaktijdschrift Afsluiten «